Sofia Hagsund började som managementkonsult hos Vergenta i januari 2021 efter många år i linjen hos internationellt verksamma organisationer. Vi frågade Sofia, som bland annat arbetat med projektledning, processkartläggning och organisationsgenomlysning, hur hennes resa från ”internkonsult” till ”externkonsult” gått till.

De senaste 12 åren har jag verkat i olika internationella miljöer, både via universitetsexamen i USA och anställning i Spanien och Schweiz. Det var en stor omställning att både flytta hem till Sverige och bli konsult på Vergenta efter många år utomlands i linjeorganisation på ett stort företag. Även om jag i min föregående roll jobbade som projektledare – vilket på många sätt kan liknas vid att vara internkonsult – så är det ändå något annat att vara managementkonsult eller ”externkonsult”.

Tekniken, strukturen och analysen som sitter i ryggmärgen sedan tidigare kan jag applicera på uppdrag nu precis på samma sätt som jag gjorde tidigare – i det avseendet skiljer sig intern- och externkonsulten inte åt. En tydlig skillnad är emellertid att projektdeltagarna nu tillhör ett annat företag – kunden – och därför blir relationsbyggandet en ännu viktigare och större del i arbetet med att skapa framgångsrika projekt.

En fördel som jag ser med att vara externkonsult är möjligheten att prova på att jobba med olika typer av projekt – en internkonsult kan ibland bli låst till ett visst område men som externkonsult är variationen ofta större.

Det ska inte stickas under stol med att det är skillnad att jobba i linjeroll och som konsult. Konsulthantverket är något som behöver läras men med god erfarenhet kring projektledning, analysmetoder, struktur och hantering av internpolitik finns det mycket att bygga vidare på. Dessutom ger min erfarenhet i linjen mig möjlighet att lättare relatera till mina kunders situation – jag vet hur det är när konsulterna lämnat projektet men resan precis är påbörjad och måste tas vidare inom organisationen.

Vergenta hittade jag tack vare en barndomsvän som tidigare jobbat här. Jag är så glad att jag vågade ta steget att gå från år i linjeorganisation till att bli konsult!

Sofia Hagsund

Sofia Hagsund

Managementkonsult

Kontakta Sofia Hagsund som gärna hjälper dig att fundera kring dina möjligheter och utmaningar. Du når Sofia på tel +46 702778808 och mail sofia.hagsund@vergenta.com