Demokrati, resiliens och ledning i offentlig sektor

Den 17 november höll Vergenta och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webinarium och dialog tillsammans med personer som verkar inom offentlig sektor i Sverige. Läs de kloka reflektionerna här.

Tack till alla som bidrog i gruppdiskussionerna vid webbiniaret den 17/11 på temat ”Vilka värderingar präglar det svenska samhället?” Vi har sammanställt de tankar och reflektioner som ni hade kring Agenda 2030, Demokrati och Resiliens samt Leda och verka i offentlig sektor nedan. Nu laddar vi för den nya Sverigestudiemätningen som vi genomför i början av nästa år. Håll gärna utkik efter inbjudan för att delta i lärande dialog kring resultatet av mätningen våren 2022.

Sandra Zätterström

Sandra Zätterström

Managementkonsult

Vill du veta mer om Sverigestudien? Kontakta gärna studiens projektledare Sandra på sandra.zatterstrom@vergenta.com eller 070 - 843 90 88.